Konsulenter

Hans Frisak
Sivilingeniør fra NTNU1976, eksamener fra BI 1981. Mer enn 40 års erfaring innen kvalitetsledelse, hvorav 8 år som kvalitetssjef i Kværner Engineering. Medlem av den norske standardiserings-komiteen for utvikling av ISO 9000 standardene siden 1989.
Kvalifikasjoner: Etablering av styringssystemer, gjennomføring av revisjoner (EOQ sertifisert revisor), risikostyring og forbedringsprosjekter.

Hans CV – norsk

Henrik Julius Frisak
Studert Økonomi og Ledelse på BI og ferdig i 2012.
15 års erfaring innen ledelse, administrasjon, økonomi og personalledelse. Lang erfaring med å planlegge og å gjennomføre oppgaver i et hektisk miljø. Har vært prosjektleder for flere større prosjekter. Gode IT kunnskaper og evne til å finne løsninger og å gjennomføre dem. Jobber også som administrasjonssjef i selskapet.

Henrik CV - norsk

Kai Hovi
Statsviter fra UiO og NTNU 1996 med mer enn 25 års erfaring innen HMS og Kvalitetsledelse.
Kvalifikasjoner: Etablering av styringssystemer, rådgiver- og ’spillende trener’ for bedrifter frem mot sertifisering, gjennomføring av revisjoner og forbedringsprosjekter. Godt kvalifisert Kvalitets- og HMS-sjef. Bred erfaring som QA og HSE Manager i store FPSO- og offshoreprosjekter.

Kai CV - engelsk

© Copyright Frisak & Partners AS