Konsulenter

Hans Frisak
Sivilingeniør fra NTNU1976, eksamener fra BI 1981. Mer enn 30 års erfaring innen kvalitetsledelse, hvorav 8 år som kvalitetssjef i Kværner Engineering. Medlem av den norske standardiserings-komiteen for utvikling av ISO 9000 standardene siden 1989.
Kvalifikasjoner: Etablering av styringssystemer, gjennomføring av revisjoner (EOQ sertifisert revisor), risikostyring og forbedringsprosjekter.

Hans CV – norsk

Håkon Jåtun
Bachelor fra UiO i 2001 med hovedfag i engelsk språk og kultur samt mellomfag i japansk språk og kultur.

Han setter seg fort inn i oppgaver og blir benyttet til et stort spenn av oppgaver. Han har jobbet i flere store FPSO prosjekter med leverandøroppfølging, avvik, endringer og dokumentstyring. Han har jobbet med instrument index med tilhørende dokumentasjon. Har også skrevet prosedyrer for driftsorganisasjonen.

Håkon CV - engelsk

© Copyright Frisak & Partners AS